Hans Paasche

„Nazywam się Paasche, byłem oficerem marynarki, a teraz jestem rewolucjonistą” Berlin, 9 listopada 1918

Archiwum dla Hans Paasche

21 maja – Hans Paasche – postać wyjątkowa

Hans Paasche był pacyfistą, działaczem społecznym i młodzieżowym, prekursorem ruchu ekologicznego. Mieszkał w majątku Zacisze (Waldefrieden), położonym na terenie gminy Krzyż. W 1920r. zginął z rąk pronazistowsko nastawionych żołnierzy. 21 maja, w restauracji „U Klemensa”, odbyło się spotkanie poświęcone temu wyjątkowemu człowiekowi.

We wrześniu 2005 r. uczniowie krzyskiego gimnazjum, pod kierunkiem Ludmiły Wicher, rozpoczęli realizację projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Śladami przeszłości”. W tym celu podjęto szereg różnorodnych działań, służących przybliżeniu sylwetki Hansa Paasche możliwie jak najszerszemu kręgowi osób. Przygotowano więc wystawy dla młodzieży szkolnej i mieszkańców gminy. Przy pomocy KMTR „Dynamo” wytyczono ścieżkę rowerową do Zacisza, co umożliwiło organizowanie rajdów i wydanie przewodników turystycznych. Opracowano prezentację multimedialną. W prasie lokalnej i „Gazecie Wyborczej” pojawiły się artykuły na temat H. Paasche. Gimnazjaliści wzięli udział w projekcie „Uczniowie z klasą: Hans Paasche – postać wyjątkowa”, uczestniczyli też w licznych konkursach. Ponadto, nawiązali współpracę z lokalnymi władzami i instytucjami, oraz z rodziną dawnego właściciela Zacisza i jego biografem – niemieckim pisarzem Wernerem Lange.

Wspólnie z młodymi Niemcami udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia: „Śladami Hansa Paasche” – wizyta polskich gimnazjalistów w Archiwum Niemieckiego Ruchu Młodzieżowego w zamku Ludwigstein (Hesja); „10. list Lukanga Mukara” – uzupełnienie książki „Podróż badawcza Afrykanina Lukanga Mukara w głąb Niemiec” o list napisany przez uczniów; „Paasche Linde” – posadzenie przekazanej przez Nadleśnictwo Krzyż lipy na terenie majątku Zacisze, w miejscu drzewa, które zniszczyła burza; „Groby Polaków w Ludwigstein” – poszukiwanie rodzin polskich robotników przymusowych i jeńców wojennych, pochowanych na tamtejszym cmentarzu.

W środowym spotkaniu wzięli udział m.in. wnuk Hansa Paasche – Gottfried (emerytowany profesor socjologii Uniwersytetu York), któremu towarzyszył syn Franz, krajoznawca Janusz Rekowski, Kamil Kolata – pomagający w opracowaniu książki, przedstawiciele władz samorządowych, oraz goszcząca akurat w Krzyżu 10-osobowa grupa uczniów szkoły z Witzenhausen w Niemczech. Nie zabrakło podziękowań dla osób, które na przestrzeni minionych trzech lat wspierały realizację projektu. Renata Dahmani przybliżyła jego założenia i proces wdrażania. Mówiła o tym, że przez ostatni tydzień młodzież, w atmosferze przyjaźni i tolerancji, zgłębiała życiorys człowieka, który wierzył w ideały i wcielał je w życie. W opinii dyrektor gimnazjum, podobne przedsięwzięcia pomagają niwelować różnice między obydwoma narodami i rozprawiać się ze stereotypami, nadal pokutującymi wśród Niemców i Polaków.

Zebrani obejrzeli prezentację Witzenhausen oraz zapoznali się z przebiegiem prac nad projektem „Hans Paasche – postać wyjątkowa”.

W dalszej części miała miejsce debata z udziałem zaproszonych gości, poświęcona głównemu bohaterowi tego niecodziennego spotkania. Po jej zakończeniu, organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek.

Piotr Szkoda
Artykuł został opublikowany na stronie: http://www.krzyz.pl